JUDr. Ivan Dérer

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DÉRER Ivan, dr.

XVI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. im. - inic. - práv. - ústav. práv. a zahran.

Jmenován ministrem s plnou mocí pro správu Slovenska 25. V. 1920.

2, 26. V. 1920; 14. I.

Sproštěn úřadu ministra s plnou mocí pro správu Slovenska 15. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Jmenován ministrem pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Sproštěn úřadu ministra pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 24. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Návrhy:

v otázce živelné pohromy v okolí stupavském a pezinském v bratislavské župě, t. 2754.

79, 2. VIII. 1921; 908. III.

3 pozměňov. návrh k osnově zák. o změně zák. čl. I/1911 o civilním řízení soudním (zpr. t. 4765), týkající se změn v § 1.

280, 26. VI. 1924; 1125. IX.

7 pozměňov. návrhů k osnově zák., jímž se mění řád volení do posl. sněmovny z 29. II. 1920, č. 123 Sb. z. a n. (zpr. t. 5291), týkajících se §§ 22, 25, 29, 34, 52, 53 a připojení nadpisů.

375, 13. X. 1925; 1478-9. XI.

Resoluce:

k osnově zák. o změně ustanovení § 1154 b) obč. zákona (zpr. t. 1827), týkající se vypracování této předlohy zákona pro Slovensko.

65, 16. III. 1921; 2795. II.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 1098 (úprava ustanovení o prohlášení za mrtvého).

40, 11. I. 1921; 1579. II.

práv. výb. zpr. t. 1242 (rozšíření stížnostního práva finanční prokuratury).

44, 20. I. 1921; 1795. II.

práv. výb. zpr. t. 1261 (prodloužení příročí povoleného nařízením z 27. VI. 1919, č. 352 Sb. z. a n.).

46, 25. I. 1921; 1823. II.

práv. výb. zpr. t. 1836 (změna ustanovení o soudní příslušnosti v občan. věcech a o projednání pozůstalosti, změna civ. soudního řádu).

65, 16. III. 1921; 2765. II.

práv. výb. ústní zpráva (úprava ustanovení o prohlášení za mrtvého).

70, 30. VI. 1921; 289. III.

zahran. výb. zpr. t. 3942 (protokoly o sanaci Rakouska dané v Ženevě dne 4. října 1922).

183, 18. XII. 1922; 1790, 1827. VI.

zahran. výb. zpr. t. 3986 (obchod. smlouva uzavřená dne 7. X. 1922 mezi R. Č. a republikou Lotyšskou).

187, 13. II. 1923; 2155, 2163. VI.

zahran. výb. zpr. t. 3987 (obchodní dohoda mezi R. Č. a republikou Portugalskou podepsaná v Lisaboně dne 11. XI. 1922).

189, 16. II. 1923; 2179. VI.

im. výb. zpr. t. 4024 (im. K. Čermaka).

197, 9. III. 1923; 2492. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4034 (působnost ministerstva veřej. prací ve věcech správy stát. horního majetku na Slovensku a Podkarp. Rusi).

198, 23. III. 1923; 8. VII.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 4312 (přesun příslušnosti ve věcech vyvlastnění na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

242, 13. XII. 1923; 1451. VIII.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 4358 (další zmocnění vlády ke slučování a rozlučování obcí).

242, 13. XII. 1923; 1453, 1457. VIII.

im. výb. zpr. t. 4430 (im. V. Mikulíčka).

249, 20. III. 1924; 134, 137. IX.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 4934 (přeměna společností s ručením obmezeným v družstva).

310, 4. XII. 1924; 820. X.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830).

25, 24. XI. 1920; 464. II.

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 385).

170, 21. XI. 1922; 659 VI.

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze; kritisuje agitaci strany ľudové při obecních volbách na Slovensku.

223, 6. XI. 1923; 187. VIII.

o změně zák. čl. I/1911 o civilním řízení soudním (zpr. t. 4765).

280, 26. VI. 1924; 1122. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

301, 19. XI. 1924; 355. X.

o svátcích a památných dnech R. Č. (zpr. t. 5119), v níž obírá se stanoviskem posl. Hlinky k tomuto zákonu.

336, 21. III. 1925; 1515. X.

Věcná poznámka:

jíž odmítá tvrzení dr. Labaje, že v jisté záležitosti žádal nepřiměřeně vysoký advokátský honorář.

162, 27. X. 1922; 322. VI.

Interpelace:

naléhavá, ve věci utlačování slovenské menšiny v Maďarsku,

t. 5355. 379, 16. X. 1925; 1607. XI.

o zákazu oslavy dne narozenin presidenta republiky ve Vyšném Čabyně,

t. 2576. 73, 15. VII. 1921; 514. III.

odpov. t. 3130. 90, 26. X. 921; 241. IV.

ve věci předlohy maďarské vlády o zřízení sněmovny magnátů,

t. 4952/VI. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

odpov. t. 5056/XI. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

Dotazy:

o zamýšleném zrušení ústavu hluchoněmých v Bratislavě.

59, 3. III. 1921; 2428. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

v otázce státních dodávek a nezaměstnanosti v továrně Tekla v Uh. Skalici na Slovensku.

293, 25. IX. 1924; 2124. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

písemná stížnost na dr. Jurigu a Fl. Tománka pro urážku jimi mu učiněnou ve 229. schůzi.

229, 22. X. 1923; 434. VIII.ISP (příhlásit)