99.

V Praze, 18. dubna 1611.Biskup Melfský státnímu sekretáři kurie mezi jiným: Matyáš žádal kardinála Ditrichštejna, který je nemocen, aby co nejdříve přijel ke korunování; byl povolán také arcibiskup Kaločský, aby s biskupem Nitranským při aktu korunovačním asistovali kardinálovi "mentre ľ acrivescovo di Praga a cui toccarebbe di farlo, non par che si giudichi habile per simili funtioni, et il serenissimo arciduca Carlo come vescovo di Ratislavia, [T. j. Vratislav.] non essendo ancor consacrato, non può haver luogo nella cerimonia." Měli v úmyslu položiti korunování na 1. květen, ale nuncius nevěří, že bude lze to uskutečniti "perché la dieta tuttavia ha il principio più lungo di quel eh altri si credeva" a také výzdoba a mnoho jiného není v pořádku. Incipit: "Credendosi forsi". Datum: "Da Praga a 18 Aprile 1611". [Ještě dvě depeše téhož nuncia z Prahy, týkající se českých věcí, jsou na témž místě v archivu Vatikánském. Na fol. 238 - 240 je zpráva týkající se kněze uvězněného pro čarodějství. Nuncius vyjednával s Khleslem, velmi zaujatým proti knězi, aby nebyla porušena církevní iurisdikce; Khlesl se vymlouval na stavy, kteří kněze zatkli. Nuncius měl míti dnes ráno slyšení u krále Matyáše, avšak král slyšení odložil, protože je zaměstnán poradami o článcích předložených císařem; doufá, že zítra bude slyšen a promluví v té věci s králem se vším možným důrazem. Depeše na fol. 236 - 237 týká se hraběte Althana, který Matyášovi nabízel služby a dva pluky pasovského vojska; v tajné radě, již se účastnili "tutti questi supremi officiali di guerra et capi delle provincie", nabyla většiny strana tomu odporná, ačkoli Žerotín a tajní radové byli pro přijeti tohoto návrhu.]

Orig. v archivu Vatikánském: Nunz. di Germania 114 F, fol. 234 - 235. A tergo táž adresa a totéž datum o přijetí listu jako v čísle předcházejícím.
Přihlásit/registrovat se do ISP