93.

(V Praze), 18. dubna 1611.Pražské diarium: Stavové jednali o abdikačních artikulích císaře Rudolfa a usnesli se, aby se to uvedlo v známost králi Matyášovi.

Pokračování diaria pražského městského archivu: Chaos rerum memorabilium rk. 323, fol. 445.

V pondělí po neděli Misericordias domini, [T. j. 18. dubna.] když sou se stavové sešli, i byli předneseni ti artykulové, jak sou uváženi; a dále měli páni stavové je též ve svém uvážení a zůstáno ["zustáni" v rk.] na tom, aby jistý osoby byly nařízeny, aby se to J. Mti král. v známost uvedlo a bez J. Mti se nic nezavíralo, což i také toho dne [se] stalo. [Troilus Hagiochoranus má k 18. dubnu krátký zápis: "18. April. Dána odpověď na tyto artikule kratičká oustní od pana sudího nejv. (t. j. Adama ml. z Valdštejna) na místě všech jiných stavův".]
Přihlásit/registrovat se do ISP