91.

V Kladsku, 17. dubna 1611.Jan Kristián, vévoda Lehnický a Břežský císaři Rudolfovi: Poněvadž císař žádal ("begehret") knížata a stavy slezské [Viz čís. 90.], aby vypravili "ihre volmechtige abgesandten zu dem vorstehenden böhmischen landtage", byl vévoda vedle jiných k tomu určen ("darzu vermocht und deputiret") a byl by s nimi rád již dříve dorazil k císařskému dvoru, ale protože se sjezd knížat a stavů slezských teprve před několika dny skončil a vyslanci se dříve nemohli vydati na cestu, prosí, aby císař jejich zdržení nepřijal nemilostivě, neboť nejen že se dnes zde sešli, ale chtějí tak cestu zaříditi, aby byli ve čtvrtek v Praze. Incipit: "Und demnach E. kais. Mt." Datum: "Glacz den 17. Aprilis 1611. [V listě z téhož data "Glacz den 17. Aprilis zu nacht" adresovaném "an Cosmon Trinckeln" (snad Tunkl?) oznamuje Jan Kristián, že poslal císaři a stavům omluvné listy a poroučí mu, aby je dodal "und uns zum besten entschuldigen helfet". V kopii tamže fol. 284.]

Kopie v býv. archivu ministerstva vnitra ve Vídni: Cod. 78, fol. 282. [Viz č. 550 předcházejícího svazku, rozkaz císaře Rudolfa ze dne 29. března o svolání generálního sněmu adresovaný Karlovi z Münsterberka, nejvyššímu hejtmanu ve Slezku, a č. 533 předcházejícího svazku, list stavů českých knížatům a stavům slezským ze dne 28. března o generálním sněmu.]
Přihlásit/registrovat se do ISP