89.

V Praze, 17. dubna 1611.Noviny z Prahy kurfirstu Saskému: Přiloženy jsou artikule, o nichž se císař zmiňuje v proposici [Viz č. 81.]. Předevčírem byl Tengnagl mučen, jeho výpovědi se tají, téhož dne byl stavy zatčen Pavel Michna, český dvorský sekretář "der soll, wie die saag, mit den jesuitern viel correspondenz gehabt und denen alles, was bei der expedition einkomben und fürgangen, communicirt haben, dahero man gern allerlei von ihme expisciren wolt". Říšskému dvorskému radovi Hämmerlovi [Noviny píší "Hamerle"; je to dr. Hans Ulrich Hämmerle, říšský dvorský rada.] bylo z rozkazu císařova nařízeno "sich des reichshofrats zu enthalten". Welser [Matouš Weiser, býv. říšský pfennigmeister.] nebyl dosud vyšetřován; "der sucht bei dem könig erledigung", aby byl propuštěn z vazby, ale je obviňován z piklů se zdejšími mnichy ve věci Leopoldově a Pasovských, čímž také vévoda Bavorský upadá v podezřeni; je obava, že se po skončení proposice stanou "selczame sachen". Incipit: "Hiebei die articul". Datum: "Prag den 17. April anno etc. 1611."

Noviny s přitištěnou pečetí v státním archivu v Drážďanech: Loc. 10725, fol. 20. A tergo adresa Kristiánovi kurfirstovi Saskému, "meinem gnedigisten churfürsten und herrn".
Přihlásit/registrovat se do ISP