84.

V Třeboni, 16. dubna 1611.Petr Vok z Rožmberka hornorakouským stavům: Plukovník Lukán přibyl z Prahy a referoval o posledních událostech a o sněmu; Petr Vok obával se dáti plukovníkovi Golčovi, [Günther von der Goltz.] jehož král vypravil s 2000 muži a jehož lid leží v Prachaticích, Vodňanech a v Písku, radu, aby táhl až sem a udeřil na budějovický lid, [T. j. na Pasovské ležící v Budějovicích.] "sondern wir sehen auf die consequenz und haben hier durch deren ding beschafenheit die kgl. Mt allermassen underrichten lassen; wenn man nur die sachen recht und geschwind angreift, da ist am glücklichen progres keineswegs zu zweifeln, gestalt hierunder mit dern besteltem herrn generallandobristen Gottharten herrn von Starnberg etc. durch die unserigen communicirt wurd; unsernseits sehen wir es mehr als gern, das man doch recht zur sachen tet, aber dergestalt tuen wir, was wir künnen und müessen." Incipit: "Wir geben den herrn". Datum: "Wittingaue den sechzehenden Aprilis anno ain tausent sechs hundert und ailf." [Téhož dne píše Pavel z Říčan Petru Vokovi z Rožmberka mezi jiným z Dubu (jel včera z Prachatic k domovu) o Golčovi, že čeká na rozhodnutí krále Matyáše o Pasovských zajatých v Netolicích a nyní v městě Prachaticích pozůstávajících a že je povolným k službám Petra Voka. Zároveň naříká na netečnost stavů kraje Bechyňského a Prácheňského. Orig. v Třeboni: č. 6212.]

Kopie v zemském archivu v Linci: Annalenband 52, fol. 224 - 225.
Přihlásit/registrovat se do ISP