71.

(V Praze), 15. dubna 1611.Kutnohorské diarium: Císař žádal stavy za odklad odpovědi na dotaz o artikulích v proposici; stavové přivolili. Stavové se usnesli, že Tengnagl má býti útrpně vyslýchán a zvolili komisi.

Pokračování diaria kutnohorských poslů k sněmu generálnímu. Kopie v městském archivu v Kutné Hoře. 6536/1 E

15. Aprilis.

J. Mt cís. ráčil vzkázati do sněmu pánům stavům na dlouhé jich očekávání, co se těch artykulův do proposici položených dotýče, ty že jsou spolu s jinými radami uváženy a z německého jazyku aby na česko přeloženo bylo, poručeno; protož, chtějí-li páni stavové na to do čtyř nebo pěti hodin čekati, že dnes jmá to jim odesláno býti, anebo na ráno konečně v osmi hodinách aby se páni stavové sjeli.

Z snesení pánuov, že chtějí do rána počkati.

Zatím přímluvy šly o Tennogle, jmá-li předce k outrpnému právu podán býti, čili aby se na něm exekucí konala, vzláště že v nemoci zuostává. Stavové všickni jednomyslně žádali a křičeli: Ať jest k outrpnému právu podán, poněvadž se o tom ví, že jmá socios criminis. A tak podle žádosti stavuov zavříno, že ihned devět osob ze všech tří stavuov k tomu voleno bylo, kteří přítomni trápení jeho býti jměli, a co vyzná, zejtra bude stavuom v známost uvedeno.
Přihlásit/registrovat se do ISP