70.

[V Praze], k 15. dubnu 1611.Pražské diarium: Odpověď císařova opět odložena, zřízena komise k útrpnému vyšetřování Fr. Tengnagla, které provedeno večer; také Michna byl zatčen, ale později propuštěn.

Pokračování diaria pražského městského archivu: Chaos rerum memorabilium, rk. 323 A fol. 444.

V pátek opěti odloženo [Srovn. č. 557, 574, 578, 579 a j. předcházejícího svazku.] až do 2. dne k odpovědi dání, však mezi tím bylo nařízeno 24 osob, kteří tu věc z strany Tennagle, má-li býti k němu přikračováno outrpným právem i také souzen býti, kteří to mezi sebou uvážili, ačkolivěk před tím mnozí zdání své učinili, že by to nemohlo býti, poněvadž J. Mti cís. komisařem byl, a že nemá žádný legát pána svého ničímž obtěžován býti, mnohem pak míň jemu jaká překážka se díti. Však když ty osoby zdání své ve spisu podaly i také k zjevnému přečtení to přišlo na sněmu, opěti mnozí proti tomu byli a k obci svý příčiny mnohé přednášeli, kdyby nemělo býti outrpným právem k němu přistoupeno, tehdy že by vyznání i také přiznání jeho dobrovolné ničímž nebylo, a že by se ti mohli, kterýchž se tu dotýče, vymluviti, že, jestli nestvrdil smrtí, že jest mohl mluviti, co chtěl. Tak potomně páni stavové všickni k tomu přistoupili a jsou devět osob nařízeno ze všech tří stavův. Z stavu panského: 1. pan Teobald Švihovský, 2. pan Karel z Vartmbergka, 3. pan Joachim hrabě Šlik; rytířského: 4. pan Jiřík Gerštorf, 5. pan Frydrych z Bílé, 6. pan Michal Španovský; městského: 7. pan Martin Fruwein, [8.] pan Jiřík Švik, [9.] pan Samuel Straka.

Ty osoby potomně k večerou šly dolů a daly ho výš psaným spůsobem examinovati; velice jemu nepříjemno to přišlo, nezvykl tomu a tak dostal se mistru popravnímu do rukou.

Toho dne byl vzat též na omylnou správu u večer pan Pavel Michna, sekretář kanceláře české, a dán byl přes noc ku p. Mikulášovi Hofmanovi do Železný ulici (sic); však potom v neděli byl zase puštěn, poněvadž nevinný byl nalezen; neb měl něco velikého mluviti o králi, ale nemohlo býti ukázáno.
Přihlásit/registrovat se do ISP