69.

V Aukšpurku, 14. dubna 1611.M[arx] Fugger arciknížeti Maxmiliánovi: V Praze 30. března byl vedle Hannewalda a Hegenmüllera uvězněn českými direktory také Mat. Welser, [Srovn. č. 557, 574, 578, 579 a j. předcházejícího svazku.] jehož však osnovatelé zmatků do ničeho nezasvětili, protože s nimi nesouhlasil. Je tedy jeho zatčení bezúčelné a Fugger prosí, aby arcikníže zakročil u svého bratra krále Matyáše a u stavů českých, aby byl neprodleně propuštěn a připomíná zásluhy Mat. Welsera jakožto "reichspfennigmaistra" a jeho bratří, hlavně milionové půjčky v tureckých válkách. Nepochybuje, že král Matyáš a stavové čeští sami na to pamatují a arcikníže Ferdinand by to mohl dosvědčiti. Prosí tedy "E. fürstl. Dt. wellen die intercession schreiben (weilen si one zweifel die sicherste mitl haben), selbs zu der kgl. Mt etc. und der behaimischen stand handen dirigieren, mir aber darvon zu nachrichtung copien gnedigst zukommen lassen". Incipit: "Demnach den 30. Martii" Datum: "Augspurg den 14. Aprilis a. etc. 1611."

Orig. v archivu ministerstva vnitra ve Vídni: I A i Ka 2990. A tergo adresa arciknížete Maxmiliánu a poznámka: "zu irer fürstl. Dt. etc. selbs handen."
Přihlásit/registrovat se do ISP