59.

[V Praze], 14. dubna 1611.Pražské diarium: Nejv. purkrabí žádá stavy, aby císaři dopřáli do zítřka lhůty k odpovědi; sněm odložen.

Pokračování diaria pražského městského archivu: Chaos rerum memorabilium, rk. 323 A, fol. 444.

Ve čtvrtek po neděli Provodní pan purkrabie přednesl toliko stavům, že J. Mti cís. ty věci v známost uvedl [T. j. žádost za vysvětlení proposice poslanou císaři po zvl. deputaci; srovn. č. 51.] a že J. Mt cís. ráčila dáti tu odpověď, že sou to věci těžké a veliké, že tak brzy nemohou býti uváženy, pročež do zejtřejšího dne aby se strpení jmělo, a že ráčí býti J. Mt cís. k jich Mtem té milostivé naděje, že na J. Mt kvapeno nebude. I odložen sněm do 2. dne.
Přihlásit/registrovat se do ISP