50.

V Torgavě, 12. dubna 1919.Kurfirst Saský vévodovi Brunšvickému: Dostal jeho list knížatům zde shromážděným [Viz č. 600 předcházejícího svazku z 6. dubna.] a poznal s bolestí smutný stav císařův; k společné odpovědi se dosud nemohli dostati; kurfirst však psal českým stavům a napomenul nejvznešenější z nich; [Srovn. č. 23. z 11. dubna.] také s kurfirstem Mohučským vyjednává. Zatím prosí, aby vévoda neopouštěl císaře, aby pokračoval ve svém předsevzetí a zvláště aby připomněl Matyáši, že nemá naléhati na korunování a že má císaře šetřiti. "Es sind ihre kgl. Mt. der succession allberait durch die stände genugsamb assecurirt; wan darüber das regiment reformirt und die rate, landofficirer und dergleichen diener ihrer kais. Mt. in eventum vereidet würden, were es überflüssig und muss gleichwol ihre kais. Mt. nicht gar cassirt werden". Kurfirst prosí, aby vévoda císaři oznámil jejich úmysly a císaři prokazoval věrné služby. Incipit: "E. L. schreiben aus Prag". Datum: "Torgau den 2. Aprilis 1611.

Kopie ve stát. fim archivu v Drážďanech: Passauer Akten II. Buch 9167, fol. 325, koncept tamže: I. Buch 9166 fol. 581 - 583, též kopie v archivu města Chebu.
Přihlásit/registrovat se do ISP