41.

V Torgavě, 12. dubna 1611.Kurfirst Saský českým stavům: Dostal zprávu o svolání sněmu do Prahy; doufá, že se stavové přičiní, aby nepokoje byly utišeny, jak ho o tom nedávno ujistili svými vyslanci. [Srovn. č. 436 předcházejícího svazku.] Vypočítává zásluhy císaře Rudolfa a omlouvá poslední události, jichž původem byli zlí lidé. Pokud jde o jejich stiháni, nechce jim předpisovati, jak naložiti s českými rady a služebníky, "wann Ihr aber weiter greifen und auch die reichshofoder gehaimbe rate molestiren woltet, so hettet ihr selbst zu bedenken, das es res mali exerapli und nicht allein ihro kais Mt hoch empfinden, sondern auch die churfürsten und stände im heil, reich heftig offendiren würde, möchte auch hernacher E. fürgewende entschuldigung wenig haften. [Vévoda Bavorský psal téhož dne českým stavům z Mnichova o propuštění zatčeného tajného rady Ondřeje Hannewalda. Koncept v státn. archivu v Mnichově: 542/10 (podle zápisu Gindelova). Předcházejícího dne psal vévoda králi Matyášovi v příčině propuštění uvězněného Welsera; koncept tamže.] Wollen demnach unsere vorige erinnerung nochmals anhero widerholet haben, mit genedigen gesinnen, alle E. consilia und actiones dahin zu dirigirn und moderiren, damit hieraus allenthalben E. beständige treu, respect und gehorsamb gegen die kais. Mt als E. könig verner erkennet und gerüemet, auch aller despect, so durch böse leut villeicht gerne gefürdert werden wollte, verhütet und die kais. Mt in ihrem hochem alter mit E. und des ganzen reichs ewigen spott nicht ferner betrübet, noch die väterliche, sovil lange jar bewisene treu mit undank compensirt werden möge." Incipit: "Wir sein berichtet". "Datum Torgau den 2./12. April anno 1611".

Vyd. Hammer - Purgstall v Abh. der kgl. böhm. Ges. der Wiss. V. Folge, III. Bd., st. 812 - 813. S vyd. Hammer - Purgstallovým souhlasí až na nepatrné úchylky koncept v státním archivu v Drážďanech: 9166 Pass. Einfall, fol. 584 - 587 a kopie v státn. archivu ve Vídni: Erzkanzlerarchiv, Reichstagsakten 1611, Bd. 103 c, fol. 245. - List tento, jakož i list ten některým osobám ze stavů českých určený (viz č. 23) a list kurfirstův vévodovi Brunšvickému poslány byly Pfretschnerovi s rozkazem, aby je doručil (státní archiv v Drážďanech: tamže fol. 590 - 591).
Přihlásit/registrovat se do ISP