12.

Ve Vratislavi, 8. dubna 1611.Knížata a stavové slezští stavům českým: Listy jejich obdrželi, litují je pro vpád pasovského vojska, přeji jim osvobození a zdar; ustanovili své vyslance k sněmu a dali jim plnou moc, aby při císaři, stavech a hlavně, při sněmu jednali o všem, co je k udržení J. Mti cís., privilegií a svobod, ku prospěchu celé koruny a zvláště Slezska, k nápravě vlády, k odstranění kazimírů a k obnovení míru.

Viz text v předcházejícím svazku č. 613.
Přihlásit/registrovat se do ISP