9.

V Chebu, 6. dubna 1611.Rytířstvo Chebského kraje, purkmistr a rada města Chebu císaři Rudolfovi: Dostali rozkaz, aby obeslali sněm; nejsouce inkorporováni České koruně, nýbrž na půdě říšské a dostávše se pouze právem zástavy k Čechám, neobsílali nikdy sněmů a byli vždy ponecháni při své říšské příslušnosti, o berně a pomoci bylo s nimi jednáno po zvláštních komisařích; prosí tedy, aby byli při tom ponecháni a ušetřeni obeslání sněmu.

Viz text v předcházejícím svazku č. 602.
Přihlásit/registrovat se do ISP