6.

Na hradě Pražském, 29. března 1611.Císař Rudolf vévodovi Karlovi z Münsterberka, nejvyššímu hejtmanu ve Slezsku: Svolává generální sněm na hrad Pražský k 11. dubnu a nařizuje, aby to hned oznámil knížatům a stavům slezským a se postaral, aby k sněmu vypravili posly.

Viz výtah v předcházejícím svazku č. 550.
Přihlásit/registrovat se do ISP