299.

V Praze 1608.Závěrečný počet o příjmu a vydání berní a sbírek, sněmem roku 1607 svolených v kraji Čáslavském, s jmenovitým soupisem berních dlužníků.

Originál v archivu ministerstva vnitra v Praze Stará manipulace S 15/10 - II., pořízený patrně v nejvyšším berničním úřadu v Praze pro Českou komoru, a to touže rukou jako předcházející akt č. 298. Kursivou do textu dosazená jména statků doplnil vydavatel.

Z kraje Čáslavského.

Summovní poznamenání, co a jak mnoho berní a jiných všelijakých sněmem obecním léta minulého 1607 od pánův stavův království Českého svolených pomocí, od pánův obyvatelův kraje Čáslavského a jakož jmenovitě v summu peněz přijato i zase Jich Mtem nejvyžším pánům berníkům království Českého v berni na hradě Pražském proti kvitancím odvedeno jest, vše na kopy, groše a peníze míšeňský počítajíc.

 

Příjem:

kopy

gr.

d.

 

Nachází se přijatých peněz vedle sečtení summa

14.546

43

6

         
 

Vydání:

     

N. 1.

Kvitancí od nejvyžších pánův berníkův etc., kterýž jest datum na hradě Pražském ve čtvrtek po sv. Jiljí léta 1607

2.470

   

N. 2.

Kvitancí, kterýž jest datum na hradě Pražském v outerý den sv. Havla léta 1607

3.507

   

N. 3.

Kvitancí, kterýž jest datum na hradě Pražském v outerý po sv. Alžbětě vdově, léta 1607

3.200

   

N. 4.

Kvitancí, kterýž jest datum na hradě Pražském v outerý po sv. Matěji léta 1608

3.466

   

N. 5.

Kvitancí, kterýž jest datum na hradě Pražském v sobotu po sv. panně Dorotě léta 1608

18

40

 

N. 6.

Kvitancí, kterýž jest datum na hradě Pražském v středu po květné neděli léta 1608

1.116

30

 

N. 7.

Kvitancí, kterýž jest datum na hradě Pražském v outerý dvacátého druhého dne měsíce Julii léta 1608

300

   
 

Summa všeho odvodu vedle kvitancí nadepsaných učiní

14.078

10

 
         
 

Item další vydání se ukazuje služby bernické, též outrat při přijímání a do Prahy odvozování berní a zbírek zemských, čehož se našly

282

47

3

 

A tak rovnaje příjem proti vydání nachází se větší příjem než vydání vo

185

46

3 

Extract restantníkův na berně a zbírky zemské sněmem léta 1607 svolené.

 

1. Jakub

2. Vavřinec

3. Barbora

4. Václav

5. Havel

6. Mikuláš

7. Vánoce

Z panství J. Mti cís. malešovského

-

-

-

-

5

6

7

P. p. Adam starší z Valdštejna za Žehušice

1

-

-

-

5

-

-

P. p. Heralt Václav Libštejnský z Kolovrat za Janovice

1

2

-

4

5

-

7

P. p. Jan Zejdlic z Šenfeldu za Polnou

-

2

3

4

5

6

7

P. p. Jan Frydrych Hofman za Novou Želiv

1

2

3

4

5

6

7

P. p. Johanka Švihovská z Sloupna za Cerkenice

1

-

-

-

5

-

-

P. p. Kryštof Karel z Roupova za Vorlík nad Humpolcem

-

-

-

-

5

6

7

P. p. Ladislav z Šternberka za Horní Královice

1

2

3

4

5

6

7

P. p. Ladislav z Lobkovic za Ledeč n. Sáz.

-

-

-

-

-

6

-

P. p. Mandalena Říčanská z Vrchovišť za Nový Studenec

-

-

-

4

5

-

7

               

[Rytíři]

             

P. Adam Studenecký z Pašiněvsi za Nový dvůr Žitenický

1

2

3

4

5

6

-

P. Anna Drachovská za Chyšnou u Dól. Královic

1

2

3

4

5

6

-

P. Bohuslav Voděradský za Suchdol u Kutné Hory

1

-

-

-

5

6

7

P. Barbora Kustošová za Nový Studenec

-

-

-

-

-

6

7

P. Jindřich Střela za Křivsoudov

1

2

3

4

5

6

7

P. Voldřich Byšieký za Dol. Královice

1

2

3

4

5

6

7

P. Jindřich Kustoš za Lipku u Modletína

-

2

-

4

-

-

7

P. Jindřich Vrchotický za Šadovy Lhotice

1

2

3

4

5

6

7

P. Jindřich Materna za Přítoku

1

2

3

4

5

6

7

P. Jiřík Vranovský za Buče

1

2

3

4

5

6

7

P. Jiřík Štubík z Kynigšiejna za Větrný Jeníkov

-

-

3

4

5

6

7

P. Jan Hanuš z Šaratic za Dobrovítov

-

-

-

4

-

6

7

P. Jan Bohdanecký za Podmokly

             

P. Jan starší Lukavecký za Kounice

             

P. Jaroslav Vojíř Saska z Vacovic za Sirákovice

             

P. Kryštov Častolar za Vestec u Vilémova

             

P. Karel Mazanec za Čestínkostel

1

2

3

4

5

6

7

P. Kateřina Dalčická za Dalčice u Chotěboře

             

P. Matěj Salava za Zhoř

             

P. Mikuláš Salava za Lhotu

             

P. Matyáš Šlechtín za Zehuby

             

P. Jiří Mitrovský za Jitkov

-

-

3

-

5

6

-

P. Petr Salava

-

-

-

-

-

6

-

[Petr Salava z Lípy pronajal své poddané Elišce Vraždové na Nových Martinicích]

             

P. Tobiáš Šlechtín za Zehuby

1

2

3

4

5

6

7

P. Václav Chotouchovský za Žleby

1

2

-

4

5

6

7

P. Vondřej Hornatecký za Zbraslavice

-

2

-

4

-

-

7

P. Voldřich Smrčka za Spitice

             

P. Václav Mlázovský

             

[Václav Mlázovský neměl ani r. 1603 ani 1615 v Čáslavsku majetku. Rod Mlázovských držel Syrovátku a Rožďalovice na Hradecku. Jakýsi Václav Mlázovský byl před deseti roky (1596) také hejtmanem král. panství kolínského]

             

P. Václav Šatný za Hlízov a Vilemovičky

             

P. Veruna Balbínová za Kounov

1

2

3

4

5

6

7

P. Voršila Konecchlumská za Třebonín

             

P. Veronyka Robnhapová za Nové Vohančice u Golčova Jeníkova

             

P. Zigmund Haugwic za Rozsochatec

-

-

-

-

5

6

7

P. Zigmund starší Materna za Dobešovice

-

-

3

4

5

6

7

P. Zigmund mladší Materna za Třebešice

1

2

3

4

5

6

7

Město Čáslav

1

2

3

4

5

6

7

Město Hora Kutná

1

2

3

4

5

6

7

Město Brod Německý

-

2

3

-

-

6

7

Pan opat kláštera Sedlce

1

2

3

4

5

6

7

               

[Svobodníci]

             

Matěj Tůma svobodní k [ze Sedlce]

1

2

3

4

5

6

7

Václav Bělauch z Solšic

-

-

3

-

-

6

-

Jindřich Camarýt z Kačerova

-

-

3

-

-

6

-

Jan Zeman z Vojislavi

1

2

3

4

5

6

7

Jakub Spala z Němčic

1

2

3

4

5

6

7

Jakub Zeman z Němčic

1

2

3

4

5

6

7

Jan Petrů ze Lhotic

-

2

3

4

-

6

7

Jakub Měchonický z Měchonic

1

2

3

4

5

6

7

Jan Petrů ze Lhoty

-

-

3

-

-

6

-

Martin Krasonovský z Budkovic

1

2

3

4

5

6

7

Vondřej a Pavel Lošů z Prachňan

1

2

3

4

5

6

7

Vondřej a Vavřinec z Pertoltic

1

2

3

4

5

6

7

Václav a Bartoň z Chyšný

1

2

3

4

5

6

7

P. Johanka Šlechtínová z dílu na Zehubech

1

2

3

4

5

6

7 

Za těmito pány restantníky k vyupomínání pozůstává okolo 6000 tisíc kop míš. méně nebo více, což se potomně z listů přiznávacích, k jaký kdo summě se přiznávati bude, vyhledá a najde.
Přihlásit/registrovat se do ISP