298.

V Praze 18. května 1609.Účet příjmů a vydání domovní berně za rok 1607 a z části roku 1608 a poznamenání dlužníků za rok 1607 v kraji Boleslavském.

Orig. v archivu ministerstva vnitra v Praze, ,Stará manipulace S 15/10 II.', pořízený patrně v nejv. berničném úřadě pro Českou komoru. In tergo: Vejtach z kraje Boleslavského.

Vejtah z register berní a zbírek zemských kraje Boleslavského, příjmů a vydání též poznamenání restantníkův na rok 1607 i 1608, berníkův krajských Adama Keile a Jiříka Florusa. Actum v pondělí po neděli Cantate léta 1609.

Příjem na rok 1607 z kraje Boleslavského:

kop

gr.

d.

Z panství Jeho Mti císařské lyského

640

10

 
       

Stav panský:

     

Pan Jan Novohradský z Kolovrat a na Kosátkách

240

26

 

Pan Ondřej Hofman z Grynpihlu a na Skašově

218

40

 

Paní Kateřina Rederova z Holejče a na Frýdlantě

1958

25

 

Pan Vilím mladší z Lobkovic a na Bílině a Kosti

852

36

6

Paní Barbora Berková z Lobkovic a na Bezdězi

581

20

 

Pan Václav Budovec z Budova a na Hradišti

527

20

 

Paní Apollona Šternberková z Valdštejna a na Lomnici

odsvědčení

Paní Beatrix Lobkovská z Silbrštejna a na Jetenicích

110

   

Pan Jiří Berka z Dubé z Lipého na Novém Berštejně

140

16

 

Paní Markéta z Lobkovic a na Pečicích

53

40

 

Pan Václav starší Berka z Dubé, z Lipého a na Dešně

136

58

 

Paní Anna Žerotínská a na Libichově [u Dobrovìce]


odsvědčení

Pan Henyk z Valdštejna a na Dobrovici

368

10

 

Pan Bohuchval Berka z Dubé, z Lipého a na Bělí

1306

8

 

Pan Jan purkrabě z Donína a na Lamberce

726

36

 

Paní Johanka Pruskovská z Sulevic a na Vidimi

228

10

 

Pan Zikmund Smiřický z Smiřic a na Skalách

3487

24

 

Paní Alena Křinecká z Dubé a z Lipého na Loučeni

77

40

 

Pan Jan Albrecht Křinecký z Ronova a na Novém Ronově

146

40

 

Pan Augustus Křinecký z Ronova a na Roždalovicích

135

16

 

Paní Anna Bíbrštejnská z Holejče a na Stránově

21

50

 

Pan Jan z Vartmberka a na Zvířeticích

147

45

 

12 105 kop.31 gr míš.

     
       

Stav rytířský:

kop

gr.

d.

Pan Mikuláš Vtelenský ze Vtelna a na Vtelně

55

28

 

Pan Jiří Sezima Rašín z Rýzmburku na Doubravanech

15

30

 

Pan Gotfrýd z Berbistorfu a na Hrušově

17

10

 

Pan Hendrych Abrahám Solhaus z Solhauzu a na Repíně

110

50

 

Pan Jetřich Vlk z Kvítková a na Nemyslovicích

16

30

 

Pan Adam, pan Aleš Chlivenští z Řízenska a na Vlkavě

115

20

 

Pan Jan Bzenský z Prorubě a na Bezně

47

12

 

Pan Věněk Bzenský z Prorubě a na Nyměřicích

34

20

 

místo pana Pavla Bzenského na Všelisíoh

35

8

 

Pan Albrecht Bzenský a na Bezně

28

26

 

Paní Lidmila Hršpergerová z Kocně a na Vartmberce

420

40

 

Paní Alena Hršpergerová z Kocně a na Vartmberce

339

21

 

Pan Abraham, pan Voldřich a pan Jan bratři Gerštorfové,

     

na Samšině, Mackově a Dyštěkryjích

odsvědčení

Michal Helt ouředník na Krásné

83

20

 

Paní Bohunka Šénová z Gejzinku a na Housce

99

   

Pan Kryštof Václav Kapoun z Sovkova [!] a na Valečově

281

   

Paní Alžběta Hrzanová z Dubé a na Líbeni

163

20

 

Pan Jiřík Max z Maxen a na Hradecku

5

   

Pan Zikmund Belvic z Nostvic a na Beřkovicích

odsvědčení

Pan Jan mladší Odkolek z Oujezdce na Malobratřicích

13

20

 

Pan Šťasný Václav Pětipeský z Chýš a na Byšicích

61

   

Pan Václav Smrčka ze Mnichu a na čečelicích

64

   

Paní Rozina Semínová z Lomnice a na Lhotě

17

   

Pan Jakub Max z Maxen a na Dolankách

odsvědčení

Pan Jindřich Vlinský ze Vliněvsi a na Liblicích

odsvědčení

Pan Kryštof Kaj z Kyjova a na Batlsdorfu

43

40

 

2066 kop 45 gr. m.

     

Pan Jindřich Materna z Květnice a na Zeřicích

117

30

 

Paní Mandelina Myšková a na Vobříství

odsvědčení

Pan Hons Milner z Mylhauzu a na Mimoni

441

   

Pan Adam Kaj z Kyjova a na Albrechticích

37

30

 

Pan Mikuláš Gerštorf z Gerštorf u a na Horkách

92

40

 

Pan Adam Mětický ze Mnětic a na Selci

5

20

 

Pan Mikuláš Vratislav z Bubna a na Březně

odsvědčení

Paní Alžběta Mateřovská z Hustířan a na Stakořích

odsvědčení

       

Stav městský:

     

Purgmistr a rada města Nymburka na Labi

81

20

 

Purgmistr a rada města Boleslava Mladého

208

30

 

Purgmistr a rada města Mělníka

69

   

Obec a starší z Jablonné

159

   
       

Duchovní lidé:

     

Kněz Jan Nigrin, děkan sv. Jiljí pod Bezdězi

37

20

 
       

Svobodníci:

     

Simeon Travka v Přepeřích ze dvoru svobodného

6

   

Pan Jiří Funk z Olivetu a na Kostřici

8

40

 

Pan Jiřík Hradecký z Bukovna

odsvědčení

1263 kop 55 gr mís.

     
       

Summa všeho příjmu toho roku 1607

     

15 436 kop 11 gr míšeňských

     
       

Příjem berní domovní na rok 1608

     
       

Stav panský:

     

Pan Ondřej Hofman z Grynpihlu a na Skašově

39

20

 

Pan Jan purkrabě z Donína a na Lamberce

198

40

 
       

Stav rytířský:

     

Pan Václav Smrčka ze Mnichů a na Čečelicích

16

40

 

Pan Hendrych Abraham Solhaus z Solhauzu a na Řepíně

30

   

Pan Mikuláš Vtelenský ze Vtelna a na Vtelně

14

   

Pan Zikmund Belvic z Nostvic a na Beřkovicích

19

20

 

Pan Hendrych Kapoun z Svojkova a na Valečově

75

20

 

393 kop 20 gr míš.

     

Summa příjmu za obě léta 15 829 kop 31 gr míš.

     


 

Vydání Jich Mtem nejvyšším pánům berníkům království tohoto z napřed psaného příjmu:

Léta 1607

v pátek po sv. Diviši

3161

kop

   
 

ve čtvrtek po Moudrosti Boží

3000

kop

   

Léta 1608

v pátek po sv. Matěji apoštolu

7000

kop

   
 

v středu po provodní neděli

666

kop

   
 

v sobotu po památce nanebevstoupení pána Krista

900

kop

   
 

ve čtvrtek po sv. Bartoloměji

204

kop

   

Léta 1609

v pondělí po neděli Cantate

667

kop

20

gr míš.

 

Summa vydání za obě léta 15 598 kop 20 gr míš.

       


 

Restantníci za rok 1607

   

kop

gr

z Jeho Mti císařské panství

Benátského

723

30

 

Poděbradského

84

 


 

 

kop

gr

Stav panský:

   

Paní Kateřina Rederová z Holejče a na Frýdlantě

2388

35

Paní Barbora Berková z Lobkovic a na Bezdězi

445

30

Pan Jiří Berka z Dubé a z Lipého a na Novém Berštejně

84

5

Pan Václav starší Berka a na Dešně

88

40

Pan Henyk z Valdštejna a na Dobrovici

248

 

Pan Jaroslav Smiřický z Smiřic a na Skalách

146

 

Paní Alena Křinecká z Dubé, z Lipého a na Loučeni

12

40

Pan Augustus Křinecký z Ronova a na Rožďalovicích

160

30

Pan Joachym Ondřej Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu a z Lokte

   

a na Svijanech

1094

30

Pan Jiří Fridrich hrabě z Holochu na zámku Boleslava Mladého

256

30

Paní Eliška Hofmanka a na Grabštejně

1947

20

Pan Karel z Vartmberka na Skále a Rohozci

1780

30

Pan Václav mladší Berka z Dubé, z Lipého a na Zákopi

1889

10

Pan Voldřich Desiderius Pruskovský na Starém Hradě

814

20

     

Stav rytířský:

   

Pan Jiří Sezima Rašín z Rýznburku a na Doubravanech

17

 

Pan Gotfrýd z Berbistorfu a na Hrušově

17

40

Pan Jetřich Vlk z Kvítková a na Nemyslovicích

14

 

Pan Albrecht Bzenský z Prorubě a na Bezně

18

10

Paní Lidmila Hršpergerová z Kocně a na Vartmberce

89

50

Paní Kateřina Chlumová z Dohalic a na Oujezdci

45

30

Pan Jan Odkolek z Oujezdce a na Malobratřicích

11

40

Pan Šťasný Václav Pětipeský z Chýš a na Byšicích

198

30

Pan Hons Milner z Milhauzu a na Mimoni

224

20

Pan Adam Kaj z Kyjova a na Albrechticích

24

50

Paní Anna Kyjová z Klixu a na Batlsdorfu

27

20

Paní Agata Švendová a na Šnekndorfu

55

 

Pan Fridrich Blekta z Outěchovic a na Novém Tulcpachu

21

40


[správně Tolzbach u Jablonného]
   

Pan Jiří Vančura z Rehnic a na Studenci

118

40

Pan Jan Ratiboř Sekerka z Sedčic a na Lobkovicích

36

 

Pan Jan Vančura z Rehnic a na Krnště

165

 

Pan Jan Přech Střemecký z Železna a na Semčicích

67

 

Pan Kryštof Nybšvic z Holtndorfu a na Tlustci

90

30

Pan Kryštof Kyšperský z Vřesovic a na Struhách

39

10

Pan Karel Haukvic na Malobratřicích

18

 

Paní Mandelína Mladotová z Labouně a na Klášteře Hradišti

345

60

Pan Petr Kouč z Kouče a na Domousnicích

108

40

Pan Václav Cetenský z Četně a na Vinařících

166

40

Pan Vladislav Odkolek na Vlčím Puli [!]

17

20

Pan Vladislav Hozlaur z Hozlau a na Falknburce

342

 

Pan Vojtěch Václav Kaplíř z Sulevic a na Brodcích

242

 
     

Stav městský:

   

Purgmistr a rada města Nymburka na Labi

65

50

Purgmistr a rada města Boleslava Mladého

   

Purgmistr a rada města Mělníka

58

45

Obec z Jabloně

277

10

     

Duchovní lidé:

   

Rector, děkan, mistři, bakaláři a studenti učení pražského

18

40

Kněz Zachariáš Crucier, děkan v Starém Boleslavi

149

20

Úředníci záduší sv. Michala archanděla v Starém městě Pražském

80

40

Kněz Maternus Onisen, děkan sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

18

40

     

Svobodníci:

   

Pan Jan starší Gerštorf z Malšvic a v Lažanech

6

 

Pani Anna Hraběšinská z Zalužan a v Březince

6

 

Jiřík Dyml v Přepeřích

6

 

Přihlásit/registrovat se do ISP