293. V Plzni 2. listopadu 1607.

Jednání před městskou radou o placení berní.

Feria sexta post Omnium Sanctorum.

Relací učiněna od pánův vyslanejch při navrácení z měst pražských


[posly byli konšelé Jan Scribonius, otec pozdějšího jesuity Jana Saxia Scribonia, a Jan Mincer, a do Prahy odjeli již 19. října, jak lze zjistiti rovněž ze shora uvedeného ,Protocollum consulare']: Předně že jsou v renthauze to, což se jim odvésti dáti mělo, že jsou odvedli. Potom že jsou se dostali do Starého Města pražského do solnice a zdali by mohli defensí proti dostatečné kvitancí vyčísti, bylo jim oznámeno, že budou moci, kteréž také odvedli a vyčtli.

Zápis v archivu města Plzně, ,Protocolum consiliare 1604-10', fol. 206 p. v.
Přihlásit/registrovat se do ISP