265. V Praze 27. dubna 1607.

Dvorská komora prosí císaře, aby nařídil České komoře vydati domovní berni roku 1606 pro potřeby uherských^ pohraničních pevností. Tvrzení České komory, že ji potřebuje na službu dluhovému břemenu, které bylo na ni poukázáno, jest v rozporu s tím, že berně nebyla sněmem určena k tomuto účelu. O nějakém ujednání s českou komorou nedostala od svého posledního presidenta, svob. pána Molarta, žádné zprávy a není také o tom nic písemného. Die anticipation betreffend, so der herr behmische president getan, ist nit auf die haussteur, sondern auf die behmische kriegscontribution vom verschienen 1606 jähr besehenen, inmassen solches aus beiverwarten unterschiedlichen abschriften, Eur Mt Verordnungen, mit mehrerm erscheint. Dan es hat auf die haussteur nit allein nit sein künnen, aus Ursachen, wie obbemeldt, sondern es hat auch der herr behmische president solche Versicherung nit angenomben, weil man sich damaln des aufpots in Behaimb besorgt. Solches ist aus deme klar, das er herr president nit 7000 fl, so zu erhaltung der vesten Muran aufbrächt worden, aus diser haussteur zu bezalen über-nemJben wollen, sondern sich eben mit dem aufpot entschuldigt. Tvrdí-li Česká komora, že jest přetížena poukazy dluhů, má jich Dvorská komora ještě více a tato věc musí být řešena příštím sněmem, není však možné dát přednost soukromým dluhům před zájmy veškerého křesťanstva na udržení uherské pevnostní hranice.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, zn. ,Böhmen 1607 april' a jinou rukou: Audivit dominus praeses et placuit in consilio 19. martii 1607.
Přihlásit/registrovat se do ISP