259. V Praze 3. dubna 1607.

Panovník Dvorské komoře: porozuměl jejím námitkám, vzneseným proti podání České komory o použití české domovní berně roku 1606 na splácení komorních dluhů, že by to bylo v rozporu s usnesením českého sněmu, který ji určil výhradně pro posádky v uherských báňských městech, a nařizuje ihr wollet an unserer statt oder in unserm namen bei mehrermelter unserer behemischen camer und sonsten, wo not, daran sein und es dahin richten, dass dises gefeil der fertigen sechzehenhundert sechsjährigen behemischen haustteur, zumal weil die zu erlegung im landtagsschluss bestimbte zwen termin berait lengst und noch im verschinen sechzehenhundert und sechsten jähr fürüber sovil ehender und auf das ehest, so immer mügüch, in unser kais. hofzahlambt erlangt werde und damit kaineswegs weiter anstehen verbleibe, jedoch aber auch volgends, wie verstanden, kaineswegs anderstwohin, denn zu obbemeltem des benötigten perkstetterischen gränizwesens angelegnen notturften verwendet werde, wie ihr gehorsamblich zu tun wisst[před vydáním této resoluce poslal Stralendorf spolu s dvorním radou Barvitiusem Dvorské komoře dopis, jehož orig. v témže fondu pod datem 3. dubna, v němž ji zpravují o znění resoluce, dieweil es sich aber mit solchem kais. schreiben bei Irer Mt signatur leicht was wenigs verweilen möchte, dagegen die werk mueglichister befürderung bedarf und darin, weil periculum in mora posílají ještě toto předběžné oznámení, aby prý to mohla bez ztráty času oznámit České komoře. Současně však s datem téhož dne 3. dubna byla panovníkova resoluce oznámena také České komoře, jak plyne z konceptu, zachovaného v archivu ministerstva vnitra a spravedlnosti ve Vídni, zn. Bohemia V. B. I. 1607-1747, nyní v archivu ministerstva vnitra v Praze, a nejvyšším berníkům a ředitelům berně v král. českém. O tomto dopisu se zachovala zpráva pouze v sdělení, jež o tom bylo současně zasláno panovníkem Dvorské komoře (rovněž v archivu Dvorské komory). - Srv. též předcházející akty i. 252 o 254-257].

Orig. pap. s přitištěnou pečetí v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu o zn. ,Böhmen Anschlüsse 1607 April'. Rozhodnutí bylo vydáno z Tajné rady slavnostní formou s podpisy panovníka, tajného rady Leopolda Stralendorfa a sekretáře dvorního rady Jana Engelhofera. In tergo: Dem edlen und unsern getreuen lieben N. Presidenten und raten unser kais. hofcamer. Alia manu: Praes. 21. aprilis 607 a zase alia manu: Aufzuheben 23. aprilis MDCVII.
Přihlásit/registrovat se do ISP