257. V Praze před 28. březnem 1607.

Česká komora znovu vysvětluje Tajné radě podáním bez data, proč nemůže ponechati českou domovní berni r. 1606 Dvorské komoře, a uvádí znovu všechny anticipace, které byly již na ni učiněny, totiž Teufelovské rejtary, úvěr nejvyššího hofmistra, arciknížete Matyáše, norimberskou půjčku a nejnověji úvěr u bratří z Lichtenštejna a pokračuje, že 2. zastavení úvěrové služby s její strany znamenalo by hanbu pro panovníka, 3. zničení úvěru, 4. že již r. 1604 byla jí domovní daň postoupena, 5. že po řadu let sama přímo do Uher vysílala berního úředníka Harera s těmito berními penězi platit posádkám, 6. že stavové si vymínili toliko vyúčtování ve sněmu.

Orig. pap. něm. s přitištěnou pečetí v archivu Dvorské komory, nyní Pražského hradu, zn. ,Böhmen - Anschlüsse ad 1607 März', na rubu adresa: Der Röm. kais Mt wolverordneten geheimen raten zuezustellen a jinou rukou: Aufzuheben, abschrift hievon mit der dabei verzeichneten erledigung, ist dem herrn von Straln-dorf - welcher heutigen schluss nach in gehaimben rat die sach Irer Mt referirn soll - zu desto besser informa-tion zu den vorigen zuegestelt worden. 28. martii anno 1607. - "Erledigung" Dvorské komory jest připsána v těchto šesti bodech na orig. z České komory in margine: ad 1. Deswegen wais der geweste herr hofcamerpresident nichts, viel weniger jemands aus jezigen der hofcamerratemittel, nach weniger aber ist was schriftlichs fürzuzaigen, es het auch nit allain nit sein künnen, weils die stend nit zuegeben wurden, sondern es hetts auch der herr behmische president wegen des damaln vorgestandenen aufbots zur Versicherung angenomben, in concilio camerae aulicae 28. martii 1605. - ad 2. Das gmain wesen der ganzen Christenheit und gränzen wolfart ist mehrers weeder Privatsachen in acht zu nemben - ad 3. Disfelt durch obbemeltes, weil der Behmischen camer auf die haussteuer nichts, sondern allain auf die kriegscontribution assignirt worden. - ad 4. Nit darumb, das es zur Behmischen camer gehört sonder wegen des aufbots, wie es den auch vorn jar beschehen were, wann das aufbot fortgang gehabt hett. - ad 5. Hieraus ist zuesehen das diss gefell auf die greniz gehört, wie dann auch die hofcamer nichts anders suecht, den das es dahin verwendet werde. - ad 6. Ist Irer Mt destwegen nie nichts fürkommen, weniger ain kais. resolution verhanden, der geweste hofcamerpresident widerspricht, die hofcamerrät wissen nichts darumb.
Přihlásit/registrovat se do ISP