253. V Praze 6. března 1607.

Dvorská komora České komoře sděluje, že dostala podle svého přání výtahy restů posudného, svědčící nejen o jejich velké výši, ale i o zdlouhavosti krajských výběrčí, kteří přes rok prodlévají s vymáháním nedoplatků. Nechť jsou povoláni i s registry restů před nejbližším termínem sv. Filipa a Jakuba do České komory a tam se napomenou, aby postupovali proti dlužníkům podle zemského práva až do uvedení se v jejich statky. Žádá nově o pořízení rejstříků dluhů také u berně domovní a u kontribucí.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, zn. ,Böhmen 1607 martius'. Pod textem jinou rukou: Lecta et approbata in concilio 6. martius 1607.
Přihlásit/registrovat se do ISP