250. V Praze 11. února 1607.

Panovník nejvyššímu dvorskému komorníku a nejv. berníku Adamovi z Valdštejna ve věci 30.000 tolarů, které mu stavové věnovali loňského roku ze sbírky na zemskou hotovost, a s odvoláním na své starší upomínky z 19. září a 18. října m. r. žádá nemblich solche 30.000 taler aispalten aufzubringen oder gegen denen parteien, bei welchen wier darauf anticipiert als sonderlichen gegen unsern rat und damals gewesten hofcamerpresidenten (titl) Jacoben von Molärt freiherrn etc. umb 5.500 fr und dann unserm diener Lazaro Henkl dem Jüngern per 8.830 fr 20 kr..., neboť termíny splatnosti již dávno prošly a Henkl velmi naléhá a jde o to, neoslabiti nějak jeho úvěr s ohledem na mnohé a platné služby, které on i jeho otec v tomto válečném roce nám prokázali. Panovník trvá proto, aby obě tyto položky 13.830 fr 20 kr byly ze zmíněných reservovaných mu třiceti tisíc v několika málo dnech proplaceny.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, zn. ,Böhmen 1607 februarius'. Pod textem touže rukou: An herrn Adamen von Waldstain den Jüngern. - Oba panovníkem uvedené dopisy viz zde o č. 234 o 237.
Přihlásit/registrovat se do ISP