249. V Praze 4. února 1607.

Dvorská komora Tajné radě, že rozkaz, poslaný českému nejvyššímu berníku Heraltu Václavovi z Kolovrat ve věci odevzdání domovní berně do Dvorské platebny, zůstává bez odpovědi und die Behmische camer etwa solche haussteuer zu sich zihen, für sich behalten und zu denen beschehnen anticipationen anlegen und verwenden wird wollen, welches aber bishero nie gewesen, auch wider den gemainen lantagsschluss wäre. Ona nemá žádných peněz a stane-li se tak na úhonu báňské hranice, protestuje proti tomu a před panovníkem, tajnými rady a celým světem chce být zbavena viny.

Orig. pap. něm. s přitištěnou pečetí v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu o zn. ,Böhmen 1607 februarius' ad 9, febr. In tergo: Den kais. herrn gehaimben raten zu übergeben a alia manu: Wann der herr von Stemberg kombt, will man davon reden und sich vergleichen, die assistenz sein billich. In consilio secreto 7. februarii anno 1607 a opět jinou rukou: Aufzuheben 9. februarii 1607. - Dopis byl tedy Tajné radě doručen a v ní projednáván, ale pák, patrně s odpovědi Tajné rady, zase Dvorské komoře vrácen a proto se nalézal v archivu Dvorské komory a nikoliv v Dvorním a státnf.m archivu ve Vídni.
Přihlásit/registrovat se do ISP