244. V Praze 27. prosince 1606.

Panovník ředitelům české berně sděluje, Se z Uher opět došla upomínka na zaplacení žoldu německému vojenskému lidu v báňských městech a v Muráni, který hrozí opustiti tuto pevnost. Protože král nezná jiné pomoci, léč výnos z obou termínů české domovní berně, bevehlen wir euch hiemit gnedigist, das Ir daran und da rob seiet, weil solche haussteur ohne das nach den aufbot zu angeregter granizerzahlung verwilligt, damit heurige haussteur alher in unser cron Behemb unverlengt alles vleisses eingemengt und gebracht und in unser hofzalambt gegen quittung erlegt und ausgezelt werde.

Koncept v archivu Dvorské komory, zn. ,Böhmen 1606 december,' pod textem adresa: An die herren directoren der behm. kriegscontributíon a jinou rukou: Placet domino praesidi 27. decembris 606.
Přihlásit/registrovat se do ISP