237. V Praze 18. října 1606.

Panovník z Dvorské komory upomíná české nejvyšší berníky o zaplacení 30.000 tolarů, které mu sněm toho roku povolil, neboť wir dann auf bemelte bewilligung der 30.000 taler nicht allain die auf den ersten berait verstrichenen termin montag nach Corporis Christi verfallene 15.000 taler bei gewissen parteien anticipirn, sondern auch den andern auf den donerstag nach Aller heiligen negstkommenten termin ein summa gelts und nemblich bei dem Jacoben herrn von Molart freiherrn 5.500 fr und dann bei dem Lazaro Henkl dem jüngeren 8.330 fr 20 kr erhandlen und ihnen die gewisse widererstattung derselben aus berürten andern termin versprechen lassen. Žádá proto, aby mu byl první termín vyplacen a na druhou půlku pak aby se nejvyšší berníci upsali baronu Molartovi a bankéři Henklovi.

Koncept v archivu Dvorské komory, zn. ,Böhmen 1606 October,' nyní v archivu Pražského hradu. Pod konceptem jinou rukou: An die einnember der heurigen behaimisehen kriegscontribution.
Přihlásit/registrovat se do ISP