236. V Praze 2. října 1606.

Panovník českým nejvyšším berníkům pro r. 1606, že jest jim známo, že anticipoval 27.000 zl. r. na českou domovní berni svatobartolomějského termínu r. 1606, aby mohl být zaplacen žold německé pěchotě, ležící v horních městech v Uhrách, dále v Muráni, Vigláši a Lupči. Protože termín již prošel, vybízí je, aby zmíněnou částku z výnosu této berně poukázali Dvorské platebně.

Koncept v archivu Dvorské komory, zn. ,Böhmen 1606 October,' nyní v archivu Pražského hradu. In tergo: An die obristen steuereinember in Beheimb a jinou rukou: Placuit in consilio Camerae aulicae domino praeside, d. Jörger, d. Krauseneck et d. Zach praesentibus. - Presidentem Dvorské komory byl tehdy sv. pán Jakob Molart, ostatní byli její radové.
Přihlásit/registrovat se do ISP