225. Ve Vídni 7. srpna 1606.

Arcikníže Matyáš podává zprávu svému dvornímu komornímu radovi baronu Arnoštovi Eckovi, o své naléhavé žádosti ředitelům české berně o odesílání preliminovaných peněz a žádá, aby u nich intervenoval.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, zn. ,Böhmen 1606 augustus'. Pod kontextem: An herrn Ernsten freiherrn von Eck a jinou rukou: Cito, cito, cito. In abwesen heim von Egks tun herren zu sollicitiren zu eröffnen. - Z téhož data jest ještě jeden koncept, adresovaný nikoliv pražské, ale vídeňské Dvorské komoře - an die anwesende Hofcamer, v němž se o arciknížeti Matyášovi mluví v třetí osobě "Ire fürst. Dt, unser gnedigister herr" a žádá se o zákrok v Praze. Koncept není podepsán.
Přihlásit/registrovat se do ISP