221. V Praze 18. července 1606.

Panovník sděluje ředitelům české berně, že musil u presidenta Dvorské komory anticipovati 7000 zl. r. pro potřeby uherské hranice v úseku báňských měst a žádá je, aby z bartolomějského termínu berně jeho jménem vyplatili je nejv. proviantmistru a radovi Dvorské komory baronu Jörgerovi.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní Pražského hradu, sign. ,Böhmen 1606 julius', datum jest připsáno v konceptu jinou rukou. In margine: An die herrn directores der heurigen behaimbischen kriegscontribution sambt und sonders; jinou rukou připsáno: Videat cito herr hofbuchhalter 15. julii 1606 [o Helmhartu Jörgerovi viz str. 217. Účetním Dvorské komory byl Štěpán Pryšenk].
Přihlásit/registrovat se do ISP