219. V Praze 6. července 1606.

Rentmistr České komory Eliáš Schmidgrabner připomíná presidentu a radům Dvorské komory své podání, v němž již před 1 1/2 rokem sdělil, že ve svém rentmistrovském účtu za rok 1600 zjistil manko 5456 tolarů, které vzniklo tím, že pan Václav Berka vyplatil z ujednaného úvěru panovníkovi v částce 16.000 tolarů tehdejšímu dvornímu colmistru Hansi Ridtmanovi pouze 10.544 tolary, kdežto zbytek si srazil za své zadrželé nároky z komisařských diet. Protože jeho podání nebylo vyřízeno, naléhá na konečné vyúčtování s dvorním rentmistrem, aby mohla Česká komora tuto položku z jeho debit vymazati.

Orig. pap. v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, značka ,ad Böhmen 1606 Anschlüsse'. In tergo: An Ire Gnaden der röm. kais. Mt wohlverordneten herrn hofcammerpraesident und raten zue überantworten a jinou rukou: Herr hofbuchhalter soll diss ersehen und darüber berichten. Ex consilio camerae aulicae 10. julii 606, Polz[Jan Polz (Polcius) byl sekretářem Dvorské komory; účetním Dvorské komory byl tehdy od r. 1601 Štěpán Prueschenk (srv. Rieggers Archiv II., st. 222). - Hans Ridtmann byl dvorním colmistrem ještě počátkem r. 1605; jeho zástupcem byl Jáchym Huber. - Václav Berka z Dubé byl v letech 1597-99 nejvyšší sudí zemský; byl bratrem arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé. Zemřel 6. července 1600. Podle podání, které 5. září 1604 učinil dvorský colmistr radům Dvorské komory, jednalo se o Berkovo "komisařství" v Polsku a ve Vlaších. V prvním případě šlo tedy o nezaplacené výlohy z poselství r. 1589 k ratifikaci míru; viz Sněmy české VII, str. 416, o Berkově cestě do Itálie jsem nenalezl žádné zprávy].
Přihlásit/registrovat se do ISP