215. V Praze 7. června 1606.

Panovník nejvyššímu hofmistru království Českého Kryštofovi z Lobkovic o prodloužení splatnosti půjčky 120.000 tolarů, kterou poskytl na zaplacení Teufelových rejtarů se zárukou na komorních statcích, a která měla být splacena z výnosu české válečné berně za rok 1606.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, zn. ,Böhmen 1606 juni'. In margine: An herrn oberstlandhofmaister herrn Christofen Poppi. Alia manu: Audivit dominus praeses et placuit 5. mai [!] 1606. In tergo: Dies darf noch nit ingrossirt werden, sondern mues nur ain abschrift sein zu einschliessen ohne datum. Fiat. - Abschrift zu einschliesen 10. junii 1606.
Přihlásit/registrovat se do ISP