210. V Praze 26. května 1606.

Panovník ředitelům české berně, aby povolili uzavírat k zaplacení vojenského žoldu anticipační obligace také na válečné berně, so uns unsere getreue stende der marggraftumber Ober- und Niderlausiz, wie auch Eger, Einbogen und Glaz heuer für dises 1606 ten jar... einwilligen werden a to podle potřeb arciknížete Matyáše ... Geben Prag dne [o. m.] 26. mai anno 1606.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, oddělení ,Böhmen 1606 mai'. Pod kontextem jinou rukou: An herrn Jacoben Preuner, Hofund Böhm, camerpresidenten etc., als directores der heurigen behemischen kriegscontribution, sament und sonders.
Přihlásit/registrovat se do ISP