203. V Praze 13. května 1606.

Rudolf II. ukládá České komoře, aby pohnula nejvyšší úředníky zemské, aby podepsali obligaci na 200.000 zl. r., kterou jest anticipována válečná berně r. 1606 na zaplacení nespokojeného vojenského lidu... das si sich weegen diser zwaimalhunderttausent gulden, weliche man auf die heurige unsere königreichs Beheimb contribution zu obberürten notturften aufbringen wurde, weil soliche summa gelts jezo so gleich, wie es die notturft erfordert, dannenhero nit zu erlangen ist, gegen einraumbung solicher contribution obligiren und verschreiben sollen. Dieweil wir dann darauf dem durchleuchtigen, hochgeborenen unsern freundlichen geliebten brueder und fürsten Mathiasen, erzherzogen zu Osterreich, soliche zwaimal hunderttausent gulden zu gehorten notturften, nemblich contentierung ermeltes noch unabgedankten kriegsvolks assignirt und eingeraumbt... Podepsaná obligace nechť jest dodána Dvorské komoře


[téhož dne bylo vydáno královské ,Bekennen', z něhož vychází najevo, že 192.000 r. zl. mají být splaceny téhož roku, a sice 60.000 zl. k termínu sv. Trojice (21. V.), 8.000 zl. k sv. Vavřinci (10. VIII.), 8.000 zl. k sv. Michalu (29. IX.) a 116.000 v termínu sv. Havla do sv. Šimona a Judy (28. X.), zůstatek 8.000 zl. však měl být splacen teprve až bude uhrazena také starší obligace 56.000 zl., učiněná na abdankování Teufelových rejtarů. (Koncept v archivu Dvorské komory ve Vídni.)]. Geben auf unserm königlichen schloss zu Prag den dreizehenden Mai anno im sechzehenhundert und sechsten.

V archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, značka ,Böhmen 1606 mai' ve dvou konceptech. Na původním konceptě: Lecta et approbata in consilio 12. mai a. 1606 presentibus dom, a Lichtenstein, dom. Breyner, dom, praesidente Cam. aulicae, dom. Jörger. Na rubu: Cito umbzufertigen nach der correctur: Druhý koncept jest zkažený čistopis, znovu opravovaný. Na konci jest napsáno: Ad mandatum electi imperatoris proprium: Jacob h. v. Molart, h. v. Altensteig.
Přihlásit/registrovat se do ISP