193. V Praze 22. ledna 1606.

Výpis z protokolu o schůzi královské rady.

Zápis v archimi ministerstva vnitra v knize označené Ratsprotokoll 1605 - G, pag. 87.

O rejtary teuflovský.

Pan hofmistr porozuměl, že všechna substantia jest, že ti rejtaři teuflovští chtějí upřímo sem ku Praze táhnouti, ač z psaní jich se tomu nesporozumívá, aby se s námi protivili. Sami se přiznali, že my jim nic dlužni nejsme, nenajímali, nic s námi činiti nemají a nečiní. Prositi J. Mt, aby jim poručil zaplatiti, že na statky J. Mti vedle předešlého ohlášení táhnouti a té záplaty své očekávati chtějí


[o Teuflově pluku viz vyčerpávající výklad v pozn. 2 u č. 87].
Přihlásit/registrovat se do ISP