191. [1605.]

Příjmy ze sbírek a berní v kraji Vltavském na rok 1605.

Zápis v archivu ministerstva vnitra v Praze Stará manipulace S 15/10 zvl. fascikl. Na rubu: Složen byl k ouřadu berničnému, v němž se nachází přijmuv.

Podle prvních register na defensí z panských měšcův

po 20 gr i z komínů 1730 kop podle druhých sbírek po 24 gr z far, z kol

a svobodníkův 1754 kopy 41 gr

sbírka sv. Šimona a Judy od pánův po 20 gr 1667 kop 20 gr

sbírky od lidí 1218 kop 20 gr

z ryb, vína, vlny, páleného 162 kopy 7 gr 5 y2 d


summa 10.160 kop 28 gr y2 d míš. [1]

Na tu summu odvedeno k obojímu ouřadu bemičnému proti kvitancim 8.632 kopy 2 gr a na dluzích u J. Mti Zdeňka z Lobkovic 1.198 kop 26 gr 5 1/2 d; reštant 329 kop 59 gr 2 d. Na tyž rok 1605 vedle tří sněmův berníkům služba a outrata taky trojí se pokládá, podlí čehož, když reštant výše dotčený odveden - pro nějž se i ten počet učiniti nemůže - nezůstane ze berníky takměř nic[sečtení uvedených položek je chybné; skutečný součet činí pouze 6.532 kopy 28 gr. 51/2 d. Sotva však lze soudit na počtářskou chybu, neboť rozdíl 3.627 kop 59 gr 2 d jest zcela neokrouhlý a z částky v součtu uvedené byly skutečně činěny platy, takže jest třeba spíše předpokládati, že jde o vynechání jedné položky v kontextu. Vzhledem k její výšce jest to patrně položka, která vyjadřovala částku, jež byla sebrána na vrchnostenské kanceláři přímo od poddaných].
Přihlásit/registrovat se do ISP