186. [1605.]

Soupis berně na vojáky z kutnohorských vesnic a rozpočet na dva měsíce vojenské hotovosti.

Zápis na dvou papírových listech v archivu města Kutné Hory o č. 6079 a 6069 červ.

Z Poboře a z Blinky kromě zádušního sídel jest devět, na to výplaty jemu sami dali za tejden, za den po 5 gr, učiní 35 gr a pojezdným odvedli 1 kopu 20 gr (summou) 1 kopu 55 gr míš.; mají k tomu odvésti 6 kop 5 gr míš. a po šesti nedělích 3 kopy gr míš. Ze vsi Setějovic dali již 3 kopy 30 gr míš., v šesti nedělích jmají dáti 2 kopy 20 gr. Poddaný pánův havířův zel vsi Čepy z osmi prvnějšího nákladu i nynějšího všeho 8 kop gr. V Lošanech vosedlých 14 sídel, jmají na jednoho vojáka skládati 12 kop gr, na to dali 1 kopu 30 gr a mají dodati 10 kop 30 gr; hned mají odvésti 7 kop gr, v šesti nedělích 3 kopy 30 gr míš. V Veletově osedlých je 21 a mají dáti 12 kop 30 gr, dali jednu kopu 30 gr, mají hned dáti 7 kop gr a v šesti nedělích dodati 4 kopy gr. Z Předbořic a Černin 16 osedlých, přijde na ně 10 kop gr, na to dali pojezdnýmu 1 kopu 20 gr a nyní jmají dáti 5 kop 30 gr a v šesti nedělích 3 kopy 10 gr. V Lomci, Vilimovičkách, Dědicích a pod Koruticemi 18 osedlých, jmají dáti na vojáka 10 kop gr, dali již 2 kopy 15 gr míš., přijde jim dodati 7 kop 45 gr, nyní jmají dáti 5 kop gr a v šesti nedělích 2 kopy 45 gr. V Bahně a Krasoňovičkách usedlých 16, jmají dáti na vojáky 9 kop gr, odvedli již 1 kopu 15 gr, ale dáti mají 7 kop 45 gr míš.; nyní hned 5 kop gr a v šesti nedělích 2 kopy 45 gr. V Křeseticích usedlých je 16, mají dáti také 9 kop gr, dali prvý 1 kopu 521/2 gr, dodati jmají 7 kop 71/2 gr; nyní dáti 5 kop gr a v šesti nedělích 2 kopy 15 gr. V Chrástu, Krupý a Perštejnci usedlých je všech dvatceti, mají dáti Chrástší 5 kop 30 gr, jest těch 10, dali již 1 kopu 15gr, nyní dáti mají 3 kopy gr a v šesti nedělích 1 kopu 15 gr; z Krupý 4 usedlí 2 kopy 10 gr dáti jmají, dali 30 gr, dodati mají 1 kopu 10 gr a v šesti nedělích 30 gr; v Perštejnci usedlých 6,2 kopy gr míš., mají hned dáti 1 kopu 30 gr míš. a v šesti nedělích 30 gr dáti mají. V Poličanech, Přítoce, Hořanech a Pečkách najprve vydali vojáku samýmu 2 kopy 15 gr - jak praví - dodati jmají 6 kop 5 gr; nyní 4 kopy 5 gr, a v šesti nedělích 2 kopy gr. V Neškaredicích praví, že posavad dali vojáku 40 gr a pojezdnýmu 30 gr, jmají dodati 10 kop gr; nyní 6 kop gr a potom v šesti nedělích 4 kopy gr.

 

Odvedli

Mají hned odvésti

A v šesti nedělích dodati

Z Poboře

1

kopu

55 gr

6 kop 5 gr

3 kopy

z Lošan

1

kopu

30 gr

7 kop gr

3 kopy

30 gr

z Veletova

1

kopu

30 gr

7 kop

4 kopy

z Předbořic

1

kopu

20 gr

5 kop 30 gr

3 kopy

10 gr

z Lomce etc.

2

kopy

15 gr

5 kop

2 kopy

45 gr

z Bahna

1

kopu

15 gr

5 kop

2 kopy

45 gr

z Křesetic

1

kopu

52 y2 gr

5 kop

2 kopy

15 gr

z Chrástu

1

kopu

15 gr

3 kopy

1 kopa

15 gr

z Krupý

30 gr

1 kopa 10 gr

30 gr

z Perštejnce

1 kopa 30 gr

30 gr

z Poličan, Přítoky, Hořan a z Pecek

dali, čím po [vin] ni byli vojáku

4 kopy 5 gr

2 kopy

z Neškaredic vojáku

samýmu dali a

-

>>

40 gr

pojezdnýmu

-

ti

30 gr

6 kop

4 kopy

[14

kop

32 gr] 66

kop 20 gr [!]

29 kop

4Ogr[!]66 kop 20 gr


96 kop

Přijal služby i vojákům za tři měsíce 67 kop 30 gr


28 kop 30 gr

Na dva měsíce devíti pěším přijde po půl šesté kopě míš., [sumou] 49 kop 30 gr míš.; na to jim prachu odsýlá... lib. po 12 gr alb. a volova... lib. po... učiní..., a tak hotových jim dodati přijde... Páně opatovým na tři pěší za tři měsíce po půl šestý kopě míšeňský a na čtvrtý po půl třetí kopě míšeňský, učiní 27 kop gr miš. A na jednoho páně Šatnýho za tři měsíce a na čtvrtý též půl třetí kopy míšeňský, učiní 9 kop gr míš.; na to jim prachu se odsýlá... po 12 gr a volova... po... učiní,..;přijde hotových dodati... Na jízdné pánům přijde 39 kop 12 gr 6 d na jeden měsíc, na to prachu za... a volova za... učiní...; přijde hotových dodati... Summa, co se bude jmíti odeslati 124 kopy 4 gr 2 d míš.
Přihlásit/registrovat se do ISP