182. Pres. 18. listopadu 1605.

Řehoř, zedník a obyvatel vsi Černochova, arcibiskupu Zbyňku Berkovi z Dubé: poněvadž jemu bylo od Černochovských zaplaceno pouze za tři měsíce, ač v Uhrách v hotovosti po čtyři měsíce sloužil a zdraví pozbyl, prosí, aby od arcibiskupa nařízeno bylo, aby mu též za čtvrtý měsíc byl plat dán. Pán Bůh rač hojným odplatitelem býti časně i věčně. Vaší knížecí Mti věrný a chudý poddaný Řehoř, zedník, obyvatel ve vsi Černochově.

Orig. pap. v arcibiskupském archivu v Praze ,Recepta ab a. 1604-1605'. Na rubu adresa: Nejdůstojnějšímu etc. Zbyňkovi Berkovi z Dubě a z Lipého, arcibiskupu pražskému etc. a pod adresou, jinou rukou: Praesent. 18. novembris anno 1605.
Přihlásit/registrovat se do ISP