181. V Praze dne 10. listopadu 1605.

Česká komora Dvorské komoře sděluje, že Zachariáš Geizkofler vyplatil po odečtení akordu Volfu Vřesovci pro jeho a Thurnovu jízdu 14.163 zl. 40 kr. Týž však vyplatil vojákům pouze 11.163 zl., takže zkrátil komoru o 3.000 zl. Bude je proto na něm vymáhat nebo je odečte z případné jeho pohledávky. Prag den 10. Novembris anno 1605.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, oddělení Böhmen ad 10. Nov. 1605. Dopis Vřesovci o vrácení 3.000 zl. poslala Česká komora již následujícího dne; koncept dostal se do fondu Müitare o jeho regest otiskl Líva II. s. 302.
Přihlásit/registrovat se do ISP