155. V Praze před 5. dubnem 1605.

President České komory Štěpán Jiří ze Šternberka panovníkovi: dovolávaje se ústní rozmluvy s ním 25. března o anticipaci berních příjmů novými půjčkami, které poskytuje aus mein eigner geld und noch darzue neben verpfendung meiner guter, wie ťbei der landtafel zu sehen vypočítává, že půjčil ještě 150.000 zl., takže v celku půjde o 476.250 zl., kolik sotva, po zaplacení běžných účtů, vynese celá česká válečná kontribuce. Musí trvati na pojištění této částky k ochraně své manželky a svých dítek, kdyby jej Všemohoucí s tohoto světa povolal dříve, než budou mu peníze splaceny. Za druhé zdůrazňuje, že z letošní berně musí být najato dva tisíce českých rejtarů, zu erhaltung E. kais. Mt reputation, auch landeswohlfahrt. Kterak docíliti obou těchto úkolů musí být předmětem porad tzjné rady. Česká komora je hluboce znepokojena, neboť pozoruje, že rok co rok jest o 150.000 tolarů větší vydání než příjmy a schodek kryje se anticipací příjmů příštích a tak se zabředá stále hlouběji do dluhů. Nevidí jiné pomoci, leč v prodeji některého komorního panství, bude-li v těchto dobách kupce za hotové a nikoliv jen za převzetí dluhů a dlužní list. - mit hrief und sigi und ubernemung der schulden - Prosí posléze o vyřízení své stále opakované prosby o sproštění z obou úřadů, komorního presidenta i berního direktora, jsa ochoten sloužiti králi jinak... in schuldiger undertenigkeit willigister zu dero kaiserlichen und küniglichen gnaden mich allerundertenigist, demüetigist und gehorsamist mich bevelend. Eur Römischen kais. Mt gehorsamister diener und undertan S. G. herr v. Sternberg m. p.

Orig. s přitištěnou pečetí v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, oddělení ,Böhmen 1605 ad Mai 6. Anschlüsse.' In tergo: An die Röm. kais., auch zu Hungern und Behem königliche Mt, meinem allergnedigisten kaiser, könig und herrn.
Přihlásit/registrovat se do ISP