154. V Praze 1. dubna 1605.

Panovník uvědomuje rentmistra království Českého Eliáše Schmidgrabnera o Šternberkově záruce na půjčku 226.250 zl., posílá mu na vědomí opisy svých listů ručitelovi, direktoru berně a nejvyšším českým berníkům a nařizuje mu, solcher obbemelten 226.250 fr. empf ahund beXzahlung halben an sein gehöriges ort in unserm namen auftragen wiesrdet, alles geh. ge- treuen besten vleisses nachkommest, auch also darauf die notturft bei den raitungen in em pfang und ausgab einbringest, wie Du zu tun weisst Geben Prag den 1. Aprilis 1605.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, oddělení ,Böhmen ad 1. Aprilis 1605.' Pod ním touže rukou adresa: An behm. rändmaister Eliasen Schmidgrobner.
Přihlásit/registrovat se do ISP