153. V Praze 1. dubna 1605.

Panovník Kryštofu Popelovi z Lobkovic, als vermüg solches landtagsschlues hierzue verordneten inspectori oznamuje, že president české komory se zaručil za dluh 226.250 fr. na Met českých berní a žádá, aby se postaral, aby zmíněné peníze byly zaplaceny z letošní berně zu seiner billichen wiederentheb- und schadloshaltung unweigerlich, gewiss und unfählbar. Geben Prag den ersten April 1605.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, oddělení ,Böhmen ad 1605. Aprilis.' Tamtéž nachází se jedna současná, chybná kopie.
Přihlásit/registrovat se do ISP