149. V Praze 19. března 1605.

Dvorská komora Bartoloměji Castelovi: Bude věděti, co s ním bylo ujednáno o půjčce 20.000 zl. r. na částečné uspokojení pluku Jana Bapt. Pezzena. Tyto peníze přijme buď plukovník, nebo jeho bratr, válečný rada Bartoloměj Pezzen, a bude je dvornímu kriegszahlamtu kvitovati. Castel nechť podá zprávu tomuto úřadu o jejich proplacení Pezzenovi, nebo podle jeho rozkazu jeho důstojnickému sboru. Actum Prag den 19. Martii Anno 1605.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, oddělení Böhmen 1605 ad 19. Marti.
Přihlásit/registrovat se do ISP