II.

UŽITÍ BERNĚ

142. V Praze 24. června 1604.

Panovník presidentu české komory oznamuje, že by bylo třeba opatřiti v Čechách úvěrem aspoň 400.000 zl. r., na něž však president dosud slibuje pouze 10.000 tolarů od Smiřického a 10.000 a 8.000 tolarů od Adama Hrzáně a něco z platů poskytovaných knížeti Janu Sigmundu Bathorymu. Protože však anticipace uzavřené na českou berni za rok 1604 činí již 455.000 zl. r., bude tato berně brzy přeanticipována a nelze se proto obejít bez soukromého úvěru. Nečiní mu vlastního návrhu, dle očekává jej od něho. Geben auf unserem kgl. schloss Prag den 24. Juni 1604.

Orig. pap. s přitištěnou malou pečetí na uzávěrce listu v archivu ministerstva vnitra v Praze ,Stará manipulace S. 15/16', fol. 13.
Přihlásit/registrovat se do ISP