138. V Praze před 30. říjnem 1607.

Panovník direktorům české berně ukládá větší úsilí v úřadě, damit die einforderung des gelts zu denen im landtagsschluss benennten terminen aigentlich einkumben und dardurch die anticipationen,so darauf besehenen, zu rechter zeit abgerichť a aby staré resty byly usilovně upomínány. Geben Prag ....

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, oddělení ,Böhmen 1607 ad 30. Octobis.' Koncept je označen siglou: H. J. V. A. (Herr Jákob von Altensteig.).
Přihlásit/registrovat se do ISP