137. V Praze 24. října 1607.

Král nejvyšším berníkům království Českého, že ustanovil direktorům českých berní každému po dvou tisících tolařích a prvnímu nejvyššímu berníku, Heroltu Václavu Libštejnskému z Kolovrat, tisíc pět set tolarů odměny ročně za jejich práci při správě a anticipaci berně, pročež aby tyto odměny z výnosu letošních berní vyplatili.

Kopie v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, oddělení ,Böhmen 1607. Okt. 24.' In tergo alia manu: Nota: ist bei der registratur einzuzeichnen und aufzuheben.

An die obriste steyereinnember im königreich Behaimb.

Rudolf etc. Wohlgeborne auch gestrenge und ernveste liebe getreue. Wir tragen zwar gnedigist kamen zweifei, Ir werdet auch noch gehorsamist zu erindern haben, wasgestalt von uns, denen wolgebornen gestrengen unsern raten und lieben getreuen Wolfgangen herrn von Kolowrat, obristen landrichter unsere königreichs Behaimb, Carl Ludwigen graven zu Sulz, unsern hofkriegsratpresidenten, und Leopolden von Stralendorf, unser gehaimben rat und reichahofvicecanzlern, den directoren dem uns durch unsere gehorsame stend in diesem unsern künigreich Behaimb auf jungst gehaltenem landtag für dis jähr treuherzig getanen kriegsbewilligung und haussteuern genedigist aufgetragen und anbevolhen worden.

Dieweil wir aber aniczo vermerken, dass sie mit solcher direction und sonderlichen mit der haussteuer nit schlechte bemühung haben, sich auch uns zu untertenigisten eren und gemeinem wesen zum besten wegen einer und der anderen fürgefallenen guetigen anticipation neben auch unsern rat und obereinnembern Herold Wenzln Liebsteinski von Kolowrat selbst in proprio verschreiben muessen, als haben wir in gnedigister er [wegung] irer treuen und ge-horsamisten dienste [gnedigist] verwilligt, dass nit allain inen den dreyen stenden jeden zway tausent, sonder auch ime obereinnember von Kolowrat ein tausent fünf hundert taller järlichen passiert und bezalt werden sollen


[dokud úřad direktora berně byl úřadem stavovským (1599-1604) byl direktor pouze jeden - Kryštof z Lobkovic - a měl ročního platu 1000 kop míš. První nejvyšší berník měl od r. 1596 800 kop míš. (SČ X. 177). Nicméně Česká komora velmi často žalovala na stavovskou berní správu, že jest drahá a usilovala o její odstranění; srv. výše str. 112-118. Nyní, kdy se úřad direktorů stál královským, byli direktoři tři a každý pobíral na konto české berně po dvou tisících míš. kop.; tedy direktorský úřad stál šestkrát víc než za doby stavovské. Pro tento křiklavý rozdíl musil být ovšem zvýšen přiměřeně i plat nejvyššího berníka, ale neméně charakteristické jest, že mluví se pouze o platu nejvyššího berníka stavu panského, kdežto o rytíři a měšťanu neděje se vůbec zmínka. Z tak dobře placených direktorů české berně ovšem dva byli cizinci, císařští říšští hodnostáři, kterým císař za skutečné jejich zaměstnání neplatil ani tolik, kolik nyní pobírali na účet českých berničních peněz z hodnosti čistě formální, neboť úřad zastával zřejmě jen Kolovrat sám. Stralendorf měl podle "Aula Rudolphi" v Rieggerově ,Archiv der Geschichte und Statistik' II. Teil str. 194 a 197) jako říšský vicekancléř ročně 1500 zl. cui 1284 kopy míš., Sulz jako president dvorské rady válečné 100 zl. měsíčně a roční přídavek
300 zl. čili tolik jako Stralendorf. Oba tedy ze svých říšských hodností pobírali méně než dvě třetiny toho důchodu, který jim vynášelo jejich příživnictví na českých berních].

Darauf bevelchen Wir auch hiemit gnediglich, dass ihr solicher unserer genedigisten bewilligung gehorsamist nachkumben und also jedem sein gebierenden tail aus der heurigen unserer Chron Behaimb bescheehenen contribution bezalen und ervolgen lassen wollet. Daran beschieht unser gnediger, auch endlicher will und mainung und wir sein Euch mit gnaden gewogen. Geben auf unserm königlichen schloss zu Prag den vierundzwanzigisten 00tobris anno in sechzehenhundert und sibenden, unserer reiche des Römischen in drei und dreissigisten, des Hungerischen sechs und dreissigisten und des Beehmischen auch im drei und dreissigisten.

Rudolf

Ad mandatum Sacrae Oaes. Mtis proprium

J. Engelhofer [Johann Engelhofer byl radou Dvorské komory].
Přihlásit/registrovat se do ISP