125. V Praze 23. července 1607.

Král oznamuje stavům kraje čáslavského, že podle usnesení sněmu zemského za krajské berníky k daním svoleným za r. 1607 ustanovil žatecké měšťany Jana Cenovského a Mikuláše Herkulesa. Datum na hradě Pražském v pondělí po sv. Marii Magdaleně léta 1607.

Kopie v "Kniha patentův 1598-1632" rkp. 1D2 fol. 107. p. v. v archivu král. města Loun. Patent byl kontrasignován kancléřem, mandatáři byl vicekancléř Jindřich z Písmice a sekretář Jan Mencl.
Přihlásit/registrovat se do ISP