119. V Slaném 29. června 1607.

Nový rozvrh daní ve Slaném.

Zápis v ,Acta curiae 1605-1613,' rkp. č. 55. fol. 103. p. v. v archivu města Slaného.

NB. V pátek den svatých Petra a Pavla apoštolův Páně, pan purkmistr páni majíc sobě příčinu danou od mnohejch sousedův, že jsou nemírně šacuňkem na statky a živnosti jich uloženým obtíženi a mnozí že jsou nemálo statkův uprodali a jim berní nic pouleveno není, jiní že živnosti tak valně jako prve nevedou, povolali pánův starších obecních a pánův volencův a na taxu téhož šacuňku zase znovu jsou zasedli a prohlídajíc, jak kdo zasedí a jakou živnost vede, vedle toho jej taxírovali.
Přihlásit/registrovat se do ISP