114. V Plzni 13.-18. června 1607.

Plzeňská městská rada navrhuje krajské berníky pro berně r. 1607.

Zápis v ,Protocollum consiliare 1604-1610' rkp. č. 21, fol. 179 pv. a 180.

Feria IV. post Sacruin Trinitatis.

Při shledání větčího počtu pánův spoluradních v místě radním přečteno poručení J. Mti cís., Jich Mtí pánův rad zřízené komory v království Českém, aby dvě hodné a možné osoby do Prahy na komoru vypraveny byly, kteří by za berníky krajské zvoleni býti a povinnost tu, kteráž jim náleží tu, kdež se takové povinnosti vykonávají, [vykonávati] mohli. Pročež z uvá žení pana purkmistra pánů voleni jsou k tomu za berníky Jan Kolene z Kolna a Bartoloměj starší Stehlík z Čeňkova[o Janovi Kolenci z Kolna viz pozn. 1. u č. 101, o Bartoloměji Stehlíkovi starším i mladším porn. 1. u č. 99].

Feria II. post [Sacrum] Corporis Christi.

Bartoloměj starší Stehlík, jsa do místa radního povolán, jest mu z uvážení pana purk mistra pánů oznámeno, že jsou na poručení J. Mti cís., Jich Mtí pánův rad zřízené komory České osobu jeho vedle pana Jana Kolence z Kolna za krajského berníka zvoliti ráčili.
Přihlásit/registrovat se do ISP