93. V Slaném 13. října 1606.

Založena registra pro berní sbírky podruhů.

Zápis v ,Acta curiae 1605-1613,' Rkp. č. 55, fol. 66 v archivu města Slaného.

Registra založena na sbírku z podruhův obojího pohlaví při městě zůstávajících, kteréž od jedné každé osoby podle poznamenání při každejch suchých dnech ročních skrz jisté osoby k tomu nařízené vybírána býti má, počnouc při suchých dnech svatomatoušských léta 1606. Ouředníci k tomu nařízení Vít Spousta, Jiřík Lautrpach a Jiřík Kfelíř.
Přihlásit/registrovat se do ISP