92. V Plzni 9. října 1606.

Plzeňští upomínají probošta Chotěšovského o zadrželou berni z domů v jejich městě.

Orig. pap. s peč. přitištěnou v registratuře býv. velkostatku Thurn-Taxise v Chotěšově fasc. 2. In tergo: Důstojnému a ctihodnému knězi Adamovi Rudryšovi, panu proboštu kláštera Chotěšovského, pánu nám v dobrém přátelství příznivému. A. m. Presentili in translatione Sti Augustini (11. X.). Ich soll ihnen - ohne weitern Verzug - steierbern wegen des hauses und ihnenein antwort geben.

Službu svou vzkazujem, důstojný a ctihodný pane, nám v dobrém přátelství příznivý. Zdraví i jiného všeho dobrého přejeme V. Mti věrně radi. Nemohouce se na jedno i druhé psaní naše, kteréž jsme V. Mti předešle z strany zadržalých berní a jiných zbírek zemských, též také platův městských z domu V. Mti, kterýž zde v šosu našem městským míti ráčíte, nám povinných učinili, žádné jisté odpovědi od V. Mti dočekati, a potřebujíce nyní důležitě peněz pro fedruňk díla J. Mti cís., kteréž se nyní u nás vykonává, a my to z peněz našich vlastních zastupovati musíme, opět k tomu bychom túž věc tímto psaním naším dobrou a sousedskou měrou V. Mti připomenuli, donuceni jsme. Pročež jak předešle, tak i nyní za to žádáme, že o tom, aby nám všecky takové berně, kteréž jsme dosavad z téhož domu podle počtu jiných domův za V. Mt zakládali, spolu i s zadržalými jinými povinnostmi bez dalšího zaneprázdnění vypraveny byly, naříditi a nás zase jistou odpovědí spraviti ráčíte. S tím milost božská rač s námi bejti. Datum v Plzni v pondělí den sv. Diviše léta 1606.

Purkmistr a rada města Plzně.
Přihlásit/registrovat se do ISP